Mario Kart Arcade GP DX

PRODUCER

 • Kazuhiro Maeda

CHIEF DIRECTOR

 • Tetsuya Shinoda

GAME DESIGNER

 • Ryuta Jifuku
 • Yuji Yamashita
 • Masahiro Kimoto
 • Takeharu Kijima

CHIEF PROGRAMMER

 • Kensuke Nakanishi

PROGRAMMER

 • Toshiaki Tamura

SOUND DIRECTOR

 • Yoshihito Yano

SOUND DESIGNER

 • Tetsukazu Nakanishi

VISUAL DIRECTOR

 • Tetsuya Shinoda

ADDITIONAL SOFTWARE COOPERATION FROM

 • xeen inc.

PROCESS MANAGER

 • Yoshihide Kumada

CHIEF ENGINEER

 • Toshio Matsumura

LEAD ELECTRICAL ENGINEER

 • Yasuhiro Wakatsuki

MECHANICAL ENGINEER

 • Hiroshi Fujita

ELECTRICAL ENGINEER

 • Fumio Munekata
 • Yoshitaka Fukao

PRODUCT DESIGNER

 • Mai Oguri

SALES PROMOTION

 • Chisaki Sakamaki
 • Noriyuki Tanaka
 • Ayaka Inamatsu

AUDIO PRODUCTION COORDINATION

 • Jesahm

COMPOSER

 • Katsuro Tajima
 • Junichi Nakatsuru
 • Ajurika
 • Hiroshi Okubo
 • Hiroyuki Kawada
 • Ryo Watanabe
 • Taku Inoue
 • Torine
 • Takafumi Sato
 • Setsuo Sakamoto
 • Yoshihito Yano

NUSOUND TEAM

 • Yoshihiro Kurohata
 • Kunio Yamaguchi
 • Hiroto Fushimi
 • Keigo Tanaka
 • Tatsuya Fujiwara
 • Tsuyoshi Yoshimoto
 • Hiroyuki Hiraishi
 • Tetsukazu Nakanishi
 • Minamo Takahashi
 • Takehito Sasaoka
 • Norihide Nakajima
 • Ken Nakadate

SPECIAL THANKS [Nintendo Co.,Ltd.]

SPECIAL THANKS (xeen inc.)

SOFTWARE ENGINEER

 • Kazuo Shiomi

LEAD PLANNER

 • Takashi Motosugi
 • Manabu Kurosaki

PLANNERS

 • Yuji Yamada
 • Rumi Sawada
 • Daisaku Teramachi
 • Mai Kikuchi

SUPPORT PLANNERS

 • Hiroki Atoji
 • Masaru Kuribayashi

LEAD PROGRAMMER

 • Kyohei Kakimoto

PROGRAMMERS

 • Naoki Takishita
 • Kohei Yamaguchi
 • Yuzuru Nakamura
 • Tomohiro Goto
 • Ryosuke Ihara
 • Kengo Kajiki
 • Teppei Kamikawa
 • Atsushi Masuda
 • Shota Namizashi
 • Masashi Ishikawa
 • Mamoru Miyamoto
 • Hiroshi Takenouchi
 • Hidehiro Bushisue
 • Akihiro Nishigami
 • Shinji Zairo

SYSTEM ENGINEER & LEAD SV PROGRAMMER

 • Junya Minotani

SERVER PROGRAMMERS

 • Seiji Tanaka
 • Hiroyasu Iida
 • Takaya Okuno
 • Tomoe Hashizume
 • Yoshihiro Asada

SUPPORT PROGRAMMERS

 • MM+RM+TM+KM+WM+ZM
 • KNT.
 • Katsuhiro Mori
 • Kyoko Kosaka

ART DIRECTOR

 • Satoshi Takemura

CONCEPT ARTISTS

 • Yasuaki Hashimoto
 • Masashi Kajikawa

ENVIRONMENT ARTISTS

 • Naoki Matsue
 • Wataru Sato
 • Motoki Uehara
 • Yoji Oyama
 • Tsuneo Suenaga
 • Masanori Tsutsumi
 • Hiroshi Miyazaki

CHARACTER ARTISTS

 • Shuhei Uemoto
 • Chihiro Tahara
 • Shizuka Fukuda
 • Kyoko Yasuda

VISUAL EFFECTS ARTISTS

 • Toshifumi Imaki
 • Sayo Ihara

ANIMATOR

 • Yasuhiro Maruo

USER INTERFACE ARTISTS

 • Tetsuo Fukaya
 • Hiroki Tsutsui
 • Mai Onishi

QA STAFF

 • Nakamura Masayuki
 • Furukawa Yasuyuki
 • Terada Yuki
 • Tsuchida Hiroaki
 • Tsubasa Ito
 • Junichi Aoki
 • Tamotsu Imai
 • Yuuki Iwasaki
 • Teppei Oya
 • Mitsutaka Suidu
 • Kazuo Nakano
 • Sou Ueno

NARRATOR

 • Jack Merluzzi

VOICE ACTOR CASTING

 • Takashi Baker (ARRIBA ENTERTAINMENT)
 • Kurt Jessen (ARRIBA ENTERTAINMENT)

SPECIAL THANKS

 • Yoshinori Wagatsuma
 • Masaki Uchida
 • Yoshiyuki Yakabe
 • Daigo Suzuki
 • Hiroyasu Hosoya
 • Isamu Kubota
 • Naoki Kudo
 • Tadashi Hiraoka
 • Takahiro Kakizawa
 • Tatsuo Shioda
 • Tomoaki Toma
 • Tsuyoshi Yamada
 • NAMCO SOUNDS
 • TOKYO DEBUG TEAM
 • OSAKA DEBUG TEAM

LICENSE NEGOTIATOR

 • Jun Tanino

Co-PRODUCER

 • Kei Kobayashi

EXECUTIVE PRODUCER

 • Takayuki Shindo

To the memory of

 • Sayaka Yamato
 • Shinichi Odake
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License