Mario Golf: Super Rush

CAMELOT

GAME DESIGN LEAD

 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

DIRECTOR

 • Shugo Takahashi

ART DIRECTOR

 • Satoshi Tamai

SOUND DIRECTOR

 • Masaaki Uno

ASSISTANT DIRECTOR

 • Yusuke Sugimoto
 • Mitsuru Someya

GAME DESIGN

 • Ayumu Shindo
 • Mitsuru Someya
 • Shogo Sueki
 • Shota Iwadate
 • Sho Kikuchi
 • Hitoshi Nakamura
 • Masaya Endo

PROGRAMMING LEAD

 • Haruki Kodera
 • Yutaka Yamamoto

PROGRAMMING

 • Haruki Ooe
 • Tessei Araki
 • Masayuki Matsumiya
 • Akira Koike
 • Masatoshi Muto
 • Hirokazu Arai
 • Sho Togo
 • Shogo Numazaki
 • Kotaro Yoshida
 • Yuya Iida
 • Yuki Miyahira
 • Miho Minato

TECHNICAL SUPPORT

 • Akiko Sato
 • Kenji Numaya

TECHNICAL SUPERVISOR

 • Yasuhiro Taguchi
 • Ikuo Komiyama

CHARACTER ARTIST

 • Asuka Aoki
 • Kasumi Arai
 • Hiromi Shimizu
 • Shosei Fujimoto
 • Fumihide Aoki
 • Kanako Shindo
 • Kentaro Takaoka
 • Hiroto Nakashima

BG ARTIST

 • Mari Nakayama
 • Kouji Kobayashi
 • Yuki Nagasaku
 • Mao Ogawa

EFFECT ARTIST

 • Junko Nakada

UI ARTIST

 • Mariko Tamai
 • Azuma Fujimoto

SOUND EFFECTS & COORDINATION

 • Masaaki Uno

SOUND EFFECTS

 • Hiroyuki Hamada

DIGITAL MEDIA LAB., INC.

CINEMATIC DIRECTOR

 • Wataru Neoi

COMPOSITER

 • Natsuki Fujisawa

ANIMATION ARTIST

 • Ryota Katsuragawa
 • Kazuma Kobayashi
 • Tomoe Aoyagi
 • Seina Kawada

MODELING ARTIST

 • Takumi Tominaga
 • Asami Nishiyama
 • Takeru Matsuzaki
 • Yang Wu
 • Kai Guo
 • Akira Kawasaki
 • Kairi Kumagai
 • Satoi Asakura
 • Risako Asakura

TECHNICAL ARTIST

 • Toshiharu Katayama
 • Serika Zenno
 • Kouji Yamada

DIGITAL ARTIST

 • Shuichi Takahashi
 • Kazuya Gaman
 • Chio Kaneko

MODELING & CINEMATIC COORDINATOR

 • Masaki Sakai
 • Keigo Yoshida
 • Satoko Moriyama

MODELING & CINEMATIC PRODUCER

 • Manabu Yoshida

VOICE

MUSIC

 • Motoi Sakuraba

NINTENDO

PRODUCER

DIRECTOR

ASSISTANT DIRECTOR

ART DIRECTOR

TECHNICAL SUPPORT

CHARACTER SUPERVISOR

PACKAGE DESIGN

ILLUSTRATION

ILLUSTRATION SUPERVISOR

SOUND SUPERVISOR

Nintendo of America

NOA LOCALIZATION MANAGEMENT

NOA LOCALIZATION

Nintendo of Europe

LOCALISATION PRODUCER

TRANSLATION COORDINATOR

TRANSLATION

Nintendo of Korea Co., Ltd.

NOK LOCALIZATION COORDINATION

NOK LOCALIZATION

 • Yunjin Park
 • OrgoSoft Co., Ltd.
 • DIGITAL HEARTS Co., Ltd.

NOK ARTWORK

Nintendo (Hong Kong) Limited

NHL LOCALIZATION COORDINATION

NHL LOCALIZATION

NHL ARTWORK

iQue (China) Ltd.

iQue LOCALIZATION COORDINATION

iQue LOCALIZATION

 • DIGITAL HEARTS (Shanghai) Co., Ltd.

TESTING & QUALITY ASSURANCE

Mario Club Co., Ltd.

NOA Product Testing

NOE Quality Assurance

NOK Quality Assurance

NHL Quality Assurance

 • Digital Hearts Linguitronics Taiwan Co., Ltd.

iQue Quality Assurance

DIGITAL HEARTS Co., Ltd.

DIGITAL HEARTS (Shanghai) Co., Ltd.

ILLUSTRATION SUPPORT

MARZA ANIMATION PLANET INC.

SPECIAL THANKS

PRODUCER

GENERAL PRODUCER

EXECUTIVE PRODUCER

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License