Staff Credits - Line Attack Heroes [Wii]

Director
■ Hidetomo Saito

Planning Director
■ Katsumi Kuga

Program Director
■ Shinji Takeda

Design Director
■ Kazuhiko Takahashi

Sound Director
■ Yoshitaka Fujita

Supervisor
■ Toshinori Shimono
■ Mikiharu Ooiwa

Adviser
■ Takaaki Tonooka

Progress Supervision
■ Hideaki Matsuoka

Planning
■ Tatsumaro Tezuka
■ Kazuyuki Miyamoto
■ Hiroyuki Kuwata
■ Junichi Shinomiya

Programming
■ Yoshiki Ueda
■ Shingo Watanabe
■ Yasuharu Ishibashi
■ Kazumi Kobayashi
■ Shun Moriya

3D Animation
■ Takahiro Nishigaki
■ Hiroyuki Sano
■ Kaori Ishiyama
■ Yoshiyuki Tanaka

Character Design
■ Tatsuya Awata
■ Takeshi Miyazawa
■ Ryo Hirata

Map Design
■ Yuichiro Takao
■ Yoshimitsu Sato
■ Masaki Yasuda
■ Satoshi Terada

Event Design
■ Jun Sekine

Texture Design
■ Hirofumi Sakoi
■ Eiichi Amano

Artwork
Takashi Ito

Music
■ Yoko Shimomura (Procyon Studio)

Sound Effect
■ Masataka Saito (Procyon Studio)

Sound Program
■ Digital Sound Elements

Music Edition
■ Junya Kuroda

Technical Support
Masahiro Takeguchi
■ Atsushi Ebisawa
■ Kazuki Kashiwakura

Voice
■ Ryousuke Sakamaki
■ Yasuo Yamada
■ Yuki Koeda
■ Toshimitsu Oda
■ Ayumi Ito
■ Emi Sakura
■ Momomi Kuriyama
■ Shion Hirota
■ Shunsuke Shitanishi
■ Hiroshi Tsuyama
■ Shigemi Sugiyama
■ Takeshi Matsuoka
■ Takura Suzuki
■ Shino Tsuno
■ Shinichi Sekiya
■ Tatsunori Kondo
■ Hitoshi Kiriki
■ Sachiko Inoue
■ Airi Sakuno
■ Makoto Matsumoto

Voice Edition
■ Hideyuki Tanaka
■ Tadashi Jimbo

Debug
■ Mario Club
■ Takami Kuramochi

Special Thanks
■ Eiji Mizutani
■ Fumi Monhiro
■ Yasunori Mitsuda
■ Naho Kondo
■ Keigo Manaka
■ Eriko Kurisu
■ Kouji Nishida
■ Takamitsu Hisada
■ Hideki Kumagai
■ Masaya Hayakawa
■ Tooru Hirotani
■ Nobuyuki Imai
■ Akio Yoshimoto
■ Hironori Sato
■ Hideyuki Takagi
■ Sachiyo Watanabe
■ Shinsuke Yamakawa
■ Junko Kitada
■ Hiromi Ozeki
■ Tooru Murano
■ Saika Okanishi
■ Ayako Shinkai
■ Azumi Nozaki

Very Special Thanks
■ Production I.G. Inc
■ AUDIO TANAKA Inc.
■ PROCYON STUDIO CO, LTD
■ FUSHIN-RYU, Inc.

Associate Producer
Nobuo Matsumiya

Producer
Toyokazu Nonaka

Senior Producer
■ Koichii Ishii
Hiroshi Sato

Executive Producer
Satoru Iwata

©2010 Nintendo / GREZZO


INFOBOX
Product: Line Attack Heroes [Wii]
Developer: GREZZO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Series:
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License