Staff Credits - Game & Wario [Wii U]

Producer
Yoshio Sakamoto
■ Toshio Sengoku
■ Naoki Nakano

Director
Goro Abe
■ Naoko Mori

Assistant Director
Takehiko Hosokawa
■ Takeshi Ando

Mini-Game Director
Kensuke Tanabe
Nobuo Matsumiya
Risa Tabata
Kazuhiro Yoshikawa
Takumi Hatakeyama

Game Design
Keizo Ota
Ryutaro Takahashi
Goro Abe
Takehiko Hosokawa
Kensuke Tanabe
Nobuo Matsumiya
Risa Tabata
Kazuhiro Yoshikawa
Takumi Hatakeyama
Kaori Mishima
Koji Sonoyama
Naoki Yamada
Takehisa Eiraku
Yoshio Sakamoto
■ Naoko Mori
■ Takeshi Ando
■ Yasuhito Fujisawa
■ Kazuhiko Furukawa
■ Misuzu Yoshida
■ Tetsuya Sato
■ Yasuharu Narao
■ Youichi Tada
■ Yu Yamanaka
■ Tatsuya Kikkawa
■ Kei Matsubara
■ Tomoya Nakamura
■ Chie Yamamoto
■ Youhei Kubotsu
■ Kazuhito Norimoto
■ Eiko Hirao
■ Yukie Kuwa
■ Sachiko Shima
■ Hiroyuku Tashiro
■ Shingo Igata
■ Asakko Kagita
■ Kayoko Murakami
■ Hidemi Yamaguchi
■ Yuichi Nakamura
■ Narumi Kubota
■ Kana Tsukiyama
■ Yasuhisa Baba
■ Takeru Kanazaki
■ Hiroki Morishita

Program Director
■ Yasuhito Fujisawa

Main Program
■ Kazuhiko Furukawa
■ Misuzu Yoshida
■ Junko Tanaka
■ Tetsuya Sato
■ James Welford Anderson
■ Yasuharu Narao
■ Yoichi Tada
■ Yu Yamanaka
■ Tatsuya Kikkawa
■ Yushi Shushi
■ Kei Matsubara
■ Tomoya Nakamura
Kazuhiro Musa
Jun Ito

Art Director
■ Daisuke Yasumatsu

Graphic Design
Hitoshi Kobayashi
Mikio Mishima
Katsuhiko Kanno
Fumiko Miyamoto
Shunsuke Makita
Masayuki Okada
Sachiko Ikeda
Motoaki Fukuda
Kyohei Seki
Shohei Mizutani
Kaori Mishima
Ryoko Yamazaki
Ami Makino
Shintaro Kashiwagi
Kosei Kitamura
Yuka Ueda
Yasuhiro Takao
Akari Hishinuma
Arisa Yanagi
Takuto Gocho
Asako Shibata
Hiromi Sugimoto
Koji Sonoyama
Naoki Yamada
Takehisa Eiraku
Haruka Suzuki
Ko Takeuchi
■ Chie Yamamoto
■ Yohei Kubotsu
■ Kazuhito Norimoto
■ Eiko Hirao
■ Yukie Kuwa
■ Sachiko Shima
■ Hiroyuki Tashiro
■ Shingo Igata
■ Asako Kagita
■ Kayoko Murakami
■ Hidemi Yamaguchi
■ Yuichi Nakamura
■ Narumi Kubota
■ Kana Tsukiyama
■ Sho Murakami,
■ Shunsuke Takenaka (Bright Side Studio Ltd.)
■ Satoshi Ueno (Bright Side Studio Ltd.)
■ Shunya Yoshino (Bright Side Studio Ltd.)
■ Yao Chen (Bright Side Studio Ltd.)

Sound Director
■ Yasuhisa Baba

Sound Composition
■ Masanobu Matsunaga
■ Takeru Kanazaki
■ Hiroki Morishita
■ Sho Murakami
■ Yoshito Sekigawa

Voice Talent
■ Charles Martinet
■ Nate Bihldorff
■ Ann Lin
■ Reiko Ninomiya
■ Tim O’Leary
■ Leslie Swan
■ Naoko Mori
■ Misuzu Yoshida
■ Yasuharu Narao
■ Yu Yamanaka
■ Tomoya Nakamura
■ Youhei Kubotsu
■ Eiko Hirao
■ Shingo Igata
■ Asakko Kagita
■ Kayoko Murakami
■ Narumi Kubota
■ Kana Tsukiyama
■ Kouji Sonoyama
■ Yasuhisa Baba
■ Masanobu Matsunaga
■ Takeru Kanazaki
■ Hiroki Morishita
■ Sho Murakami

Model
■ Kazuhiko Furukawa
■ Yasuharu Narao
■ Youichi Tada
■ Yu Yamanaka
■ Tatsuya Kikkawa
■ Yushi Shushi
■ Tomoya Nakamura
■ Youhei Kubotsu
■ Kazuhito Norimoto
■ Eiko Hirao
■ Shingo Igata
■ Asako Kagita
■ Kayoko Murakami
■ Hidemi Yamaguchi
■ Narumi Kubota
■ Kana Tsukiyama
■ Hiroki Morishita
■ Sho Murakami
■ Yukio Morimoto

Technical Support
Hiroshi Momose
Yuta Arai
Norihito Ito
Kotaru Hiromatsu
Shunsaku Kato

Additional Support
■ Miiverse Development Team

Artwork
Nanako Kinoshita
Chiharu Sakiyama
Ryouta Kanno
Ryo Koizumi

Manual Editing
Takashi Hosoi

Special Thanks
Takumi Kawagoe
■ Kenichi Nishimaki
■ Masahiro Higuchi
■ Yukio Morimoto
■ Atsushi Ikuno
■ Naotaka Onishi
■ Tsutomu Kitanishi
■ Naohiko Aoyama
■ Tomomi Fujisawa
■ Toshiyuki Kusakihara
■ Mai Watanabe
■ All SPD

Supervisor
Katsuya Yamano
■ Taku Sugioka

General Producer
Shinya Takahashi
■ Toshiyuki Nakamura

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Game & Wario [Wii U]
Developer: NINTENDO CO., LTD. / INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. Iwata Asks: Game & Wario. (■ Official)
Series: WarioWare
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License