Staff Credits - Game & Wario [Wii U]

Producer
Yoshio Sakamoto
Toshio Sengoku
Naoki Nakano

Director
Goro Abe
Naoko Mori

Assistant Director
Takehiko Hosokawa
Takeshi Ando

Mini-Game Director
Kensuke Tanabe
Nobuo Matsumiya
Risa Tabata
Kazuhiro Yoshikawa
Takumi Hatakeyama

Game Design
Keizo Ota
Ryutaro Takahashi
Goro Abe
Takehiko Hosokawa
Kensuke Tanabe
Nobuo Matsumiya
Risa Tabata
Kazuhiro Yoshikawa
Takumi Hatakeyama
Kaori Mishima
Koji Sonoyama
Naoki Yamada
Takehisa Eiraku
Yoshio Sakamoto
Naoko Mori
Takeshi Ando
Yasuhito Fujisawa
Kazuhiko Furukawa
Misuzu Yoshida
Tetsuya Sato
Yasuharu Narao
Youichi Tada
Yu Yamanaka
Tatsuya Kikkawa
Kei Matsubara
Tomoya Nakamura
Chie Yamamoto
Youhei Kubotsu
Kazuhito Norimoto
Eiko Hirao
Yukie Kuwa
Sachiko Shima
Hiroyuku Tashiro
Shingo Igata
Asakko Kagita
Kayoko Murakami
Hidemi Yamaguchi
Yuichi Nakamura
Narumi Kubota
Kana Tsukiyama
Yasuhisa Baba
Takeru Kanazaki
Hiroki Morishita

Program Director
Yasuhito Fujisawa

Main Program
Kazuhiko Furukawa
Misuzu Yoshida
Junko Tanaka
Tetsuya Sato
James Welford Anderson
Yasuharu Narao
Yoichi Tada
Yu Yamanaka
Tatsuya Kikkawa
Yushi Shushi
Kei Matsubara
Tomoya Nakamura
Kazuhiro Musa
Jun Ito

Art Director
Daisuke Yasumatsu

Graphic Design
Hitoshi Kobayashi
Mikio Mishima
Katsuhiko Kanno
Fumiko Miyamoto
Shunsuke Makita
Masayuki Okada
Sachiko Ikeda
Motoaki Fukuda
Kyohei Seki
Shohei Mizutani
Kaori Mishima
Ryoko Yamazaki
Ami Makino
Shintaro Kashiwagi
Kosei Kitamura
Yuka Ueda
Yasuhiro Takao
Akari Hishinuma
Arisa Yanagi
Takuto Gocho
Asako Shibata
Hiromi Sugimoto
Koji Sonoyama
Naoki Yamada
Takehisa Eiraku
Haruka Suzuki
Ko Takeuchi
Chie Yamamoto
Yohei Kubotsu
Kazuhito Norimoto
Eiko Hirao
Yukie Kuwa
Sachiko Shima
Hiroyuki Tashiro
Shingo Igata
Asako Kagita
Kayoko Murakami
Hidemi Yamaguchi
Yuichi Nakamura
Narumi Kubota
Kana Tsukiyama
Sho Murakami
Shunsuke Takenaka (Bright Side Studio Ltd.)
Satoshi Ueno (Bright Side Studio Ltd.)
Shunya Yoshino (Bright Side Studio Ltd.)
Yao Chen (Bright Side Studio Ltd.)

Sound Director
Yasuhisa Baba

Sound Composition
Masanobu Matsunaga
Takeru Kanazaki
Hiroki Morishita
Sho Murakami
Yoshito Sekigawa

Voice Talent
■ Charles Martinet
Nate Bihldorff
Ann Lin
Reiko Ninomiya
Tim O’Leary
Leslie Swan
Naoko Mori
Misuzu Yoshida
Yasuharu Narao
Yu Yamanaka
Tomoya Nakamura
Youhei Kubotsu
Eiko Hirao
Shingo Igata
Asakko Kagita
Kayoko Murakami
Narumi Kubota
Kana Tsukiyama
Kouji Sonoyama
Yasuhisa Baba
Masanobu Matsunaga
Takeru Kanazaki
Hiroki Morishita
Sho Murakami

Model
Kazuhiko Furukawa
Yasuharu Narao
Youichi Tada
Yu Yamanaka
Tatsuya Kikkawa
Yushi Shushi
Tomoya Nakamura
Youhei Kubotsu
Kazuhito Norimoto
Eiko Hirao
Shingo Igata
Asako Kagita
Kayoko Murakami
Hidemi Yamaguchi
Narumi Kubota
Kana Tsukiyama
Hiroki Morishita
Sho Murakami
Yukio Morimoto

Technical Support
Hiroshi Momose
Yuta Arai
Norihito Ito
Kotaru Hiromatsu
Shunsaku Kato

Additional Support
■ Miiverse Development Team

Artwork
Nanako Kinoshita
Chiharu Sakiyama
Ryouta Kanno
Ryo Koizumi

Manual Editing
Takashi Hosoi

Special Thanks
Takumi Kawagoe
Kenichi Nishimaki
Masahiro Higuchi
Yukio Morimoto
Atsushi Ikuno
Naotaka Onishi
Tsutomu Kitanishi
Naohiko Aoyama
Tomomi Fujisawa
Toshiyuki Kusakihara
Mai Watanabe
■ All SPD

Supervisor
Katsuya Yamano
Taku Sugioka

General Producer
Shinya Takahashi
Toshiyuki Nakamura

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Game & Wario [Wii U]
Developer: NINTENDO CO., LTD. / INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. Iwata Asks: Game & Wario. (■ Official)
Series: WarioWare
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License