Staff Credits - Fossil Fighters: Frontier [Nintendo 3DS]

Development Producer
■ Daizaburo Takami

Planning Director
■ Shunichi Li

Producer
■ Yuu Ohshima
Hitoshi Yamagami

Director
Shingo Matsushita
Kaori Ando

Assistant Director
■ Yoko Miyasaka
Toru Osawa

Development Director
■ Yuichi Mizobe

Scenario Design Lead
■ Taro Achi

Scenario Design Assistant
■ Shuntaro Ashida
■ Kei Yamano

Character Design
■ Eito Shimotsuki

Dinosaur / Buggy Design
■ Daisuke Okubo

Town Design
■ Kosuke Matsumoto

Program Lead
■ Masayasu Yamamoto

Program
■ Hiroaki Sakabe
■ Akimi Kyogoku
■ Ryota Wanibe
■ Minoru Nakajima
■ Yusuke Kojima
■ Takahiro Takahashi
■ Yasushi Takashima
■ Tadashi Tsuchiya
■ Shin Sugiura
■ Etsuo Ohishi
■ Toshiaki Abe
■ Syo Ohira

Program Coordinator
■ Yasuhiro Takahashi

Graphic Lead
■ Motoi Nakamura
■ Mei Seto

Graphic Design
■ Shigeru Kawahara
■ Fuyuhiko Koizumi

Battle Design
■ Migaku Matsui

Vivosaur Design
■ Kenji Sakamoto
■ Eri Kukino
■ Go Ono
■ Mao Toriyama
■ Hiroko Takano

Vivosaur Motion
■ Kazuhisa Ichimura
■ Akihiro Tamaki
■ Ryuichi Tobe
■ Naomi Imaoka
■ Naoyuki Osada
■ Ami Tazaki

Character Model
■ Himiko Fukahori
■ Akari Kobayashi
■ Ayaka Eda
■ Tatsuya Okuno
■ Cha Dongwoon
■ Takeshi Matsuda

Character Motion
■ Ryosuke Nakai

Buggy Model
■ Kunihiro Horio
■ Kazuhisa Watanabe

Background Model
■ Shintaro Tajima
■ Atsuko Nakao
■ Mitsuhiro Kasuya
■ Hiroki Nakata
■ Tomoyuki Hata
■ Takashi Tanaka
■ Masako Hamada
■ Narumi Shinomiya
■ Kazuya Igarashi
■ Hideaki Hakozaki
■ Katahiro Kaise
■ Masatoshi Nakada
■ Long Sidany
■ Kheng Sreya
■ Duk Seyha
■ Phon Choeurn
■ Yu The Hai
■ Meth Phearum
■ Sokha Aranda
■ Lim Chanbaro
■ Moi Khunlin

Event Design
■ Susumu Kotegawa

Event Script
■ Namiko Fukuda
■ Yasuhiro Shinkawa
■ Yukiko Hotta

Development Support
■ Takamichi Kato

Production Partners
■ Hideyuki Shibamoto
■ Yoshinobu Terata
■ Yoshihiro Hayashi
■ Mitsuyoshi Uechi

Production Support
■ Hironori Ishagami
■ Shinichiro Kagai
■ Hisazumi Hirose
■ Chika Nishino
■ Takuya Kanai

Music Design
■ Katsumi Yokokawa

Sound Effect Design
■ Ryoma Nakamura

Opening / Ending
■ studio cappojitte

Test Play Lead
■ Yohei Sato

Test Play Lead Assistant
■ Tatsuya Sakai

Test Play
■ Teppei Nasu
■ Yuji Maegawa

Debug
■ Mario Club Co., Ltd.
■ Digital Hearts Co., Ltd.

Technical Support
Mitsuo Iwamoto
Tomohiro Umeda

NOA Localization Management
■ Leslie Swan
■ Nate Bihldorff
■ Tim O'Leary
■ Reiko Ninomiya
■ Dan Owsen
■ Scot Ritchey
■ Rich Amtower

Localization Producer
■ Rich Amtower

Localization Support
■ Raymond Elliget

Localization
■ 8-4 Ltd.

Localization Producer
■ John Ricciardi

Localization Coordinator
■ Mark MacDonald
■ Hiroko Minamoto

Editor
■ Alan Averill

Translator
■ Kevin Gifford
■ Andrew Lim
■ D. Scott Miller

Support
■ Justin "JJ" Epperson

NOA Product Testing
■ Masayasu Nakata
■ Seth Hanser
■ Alan Parsons
■ Tomoko Mikami
■ Teresa Lillygren
■ Shannon Jaye Roberts
■ Randy Shoemake
■ Ed Ridgeway
■ Scott Callahan
■ Aya Pickard
■ Kindra Timmerwilke
■ PTD Technicians
■ Guideline Compliance
■ Addison Koski
■ Steven Forler
■ Martin Legua
■ Jake Margolis
■ Adam Sterling
■ Kyle Krueger
■ Austin A. King

- Opening Song -

Vocals
■ Miguel Villahermosa
■ Caety Sagoian

Music Director / Mixer
■ Thomas McGurk

Lyrics (Translation)
■ Brian Gray (8-4)

Artwork
Yoshitomo Kitamura
Ryo Koizumi

Manual Design
Yasushi Matsubara
Aki Sakurai

Promotion
■ Daigo Kumazawa

Special Thanks
■ Ai Itou
■ Yusuke Suzuki
■ Masaru Nishimura
■ Yui Muto
■ Yoko Imaizumi
■ Mad Box
■ Seiichiro Nagahata
■ Hironori Masue
■ Koichi Ishii
■ Shogakukan CoroCoro Editorial Board

Special Design Thanks
Takayasu Morisawa

Planning Development Support
■ Cyclone Zero Co., Ltd.

3D Modeling Support
■ Teco Co., Ltd.
■ Planeta Co., Ltd.
■ Digital Works Entertainment Inc.

Character Modeling Support
■ Animo Creative Workds Ltd.

Program Support
■ Kuon Ltd.
■ Namks Ltd.

Planning / Development
■ Red Entertainment Inc.

Game Developed By
■ Spike Chunsoft Co., Ltd.

Produced By
■ Nintendo Co., Ltd.
■ Red Entertainment Inc.
■ Spike Chunsoft Co., Ltd.

Department Director
■ Kazuhiko Ogawa
■ Makoto Goto
■ Misaki Okibe

Project Manager
■ Hideyuki Shinozaki
■ Masashi Hirose

General Producer
■ Mitsutoshi Sakurai
■ Koichi Nakamura

Executive Producer
Satoru Iwata
■ Yasuaki Nagoshi


INFOBOX
Product: Fossil Fighters Frontier [Nintendo 3DS]
Developer: SPIKE CHUNSOFT CO., LTD / RED ENTERTAINMENT INC.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. (■ Official)
Series: Fossil Fighters
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License