Staff Credits - Fire Emblem: Rekka No Ken [Game Boy Advance]

Producer
■ Tōru Narihiro
Takehiro Izushi

Supervisor
Hitoshi Yamagami

Product Manager
■ Kenji Imai

Director
■ Taeko Kaneda
Kentaro Nishimura

Coordinator
■ Ryuichiro Koguchi

Main Program
■ Makoto Katayama

Program
■ Susumu Ishihara

AI Program
■ Chikara Yamamoto

Program Support
■ Yuji Ohashi
■ Takafumi Kaneko
■ Motomu Chikaraishi

Scenario
■ Ken Yokoyama
■ Kouhei Maeda

Scenario Support
■ Masayuki Horikawa

Main Design
■ Sachiko Wada

Face Design
■ Sachiko Wada

Graphic Chief
■ Masahiro Higuchi

Event Graphic
■ Youko Nakai

Graphic Design
■ Daisuke Izuka

Graphic Support
■ Minoru Noda

Sound Composition
■ Yuka Tsujiyoko
■ Saki Haruyama

Sound Effects
■ Saki Haruyama

Sound Support
■ Kaoru Kita
■ Yoshito Hirano

Artwork
Yasuo Inoue
Sachiko Nakamichi
Fumiko Miyamoto
Takashi Ito

Debug
■ Kazuhiko Aoki
■ M. Fukakushi
■ Y. Hashimoto
■ T. Kanbayashi
■ H. Kato
■ K. Masutani
■ A. Matsumoto
■ H. Murata
■ Kei Nadabe
■ T. Nagaura
■ S. Nakajima
■ H. Nishi
■ Shoichiro Takeyoshi
■ Hisashi Takizaki
■ Y. Tanaka
■ E. Yanai
■ Tomoko Yuasa

NOA Localization Management
■ Jeff Miller
■ Leslie Swan

NOA Localization
■ Richard Amtower IV
■ Tim O'Leary
■ Alexander O. Smith
■ Scot Ritchey

Product Testing
■ Yoshinobu Mantani
■ Kyle Hudson
■ Sean Egan
■ Tim Casey
■ Mika Kurosawa
■ Jeffrey Storbo
■ Joel Simon
■ NOA Product Testing Dept.

Special Thanks
■ Tatsumi Kimishima
■ Mike Fukuda

Promotion
Yusuke Kitanishi
Tetsuro Oe
Yutaka Takehisa

Assistant
Azusa Tajima

Special Thanks
■ Ryouichi Kitanishi
■ Kouzou Ikuno
■ Toshiyuki Nakamura
■ Masahiro Nakamori
■ Toshio Sengoku
Masao Yamamoto
■ Masakazu Kaji
■ Manabu Matsumoto
Kazuki Yoshihara

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Fire Emblem: Rekka no Ken [Game Boy Advance]
Developer: INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Series: Fire Emblem
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License