Fire Emblem: Ankoku Ryū to Hikari no Tsurugi (FCS)

FIRE EMBLEM: ANKOKU RYU TO HIKARI NO TSURUGI
ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣
©1990 Nintendo

Publisher:
Nintendo Company Limited

Developer:
Nintendo Research & Development 1 Division (R&D1)
INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.

logoNintendo.png

Producer
Gunpei Yokoi

Director
Keisuke Terasaki

Scenario
Shouzou Kaga

Program
Mitsunari Tani, Masayuki Imanishi, Kōji Yoshida, Kei Fukura

Design
Toru Osawa, Naotaka Ohnishi, Satoshi Machida, Toshitaka Muramatsu

Sound
Hirokazu Tanaka, Yuka Tsujiyoko

Special Thanks
Ryouichi Kitanishi, Masafumi Sakashita, Tōru Narihiro, Toshiyuki Nakamura, Haruhiko Simizu

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi

INFOBOX
Version: Famicom (JP)
Source: Japan Version Game Credits. Kyoto Report Investigative Methods.
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License