Ever Oasis

GREZZO Co.,Ltd.

ASSISTANT DIRECTOR/LEAD DESIGN

 • Hidetomo Saito

PROGRAMMING LEAD

 • Shinji Takeda

ART LEAD

 • Yuichiro Takao

SOUND DESIGN LEAD

 • Yoshitaka Fujita

GAME SYSTEM DESIGN

 • Hiroyuki Kuwata
 • Kyouji Koizumi
 • Junichi Shinomiya

LEVEL DESIGN

 • Kazuyuki Miyamoto
 • Rena Takada
 • Tatsumaro Tezuka
 • Seiya Yamanaka
 • Naoya Tanabe
 • Shinya Yamada

SCENARIO DESIGN

 • Katsumi Kuga
 • Shuntaro Tahara
 • Momoka Iseki
 • Shino Nakamura

BATTLE DESIGN

 • Yasunori Marubayashi
 • Akihiko Matsuzawa

UI DESIGN

 • Mitsuru Yoshikawa

GAME-SYSTEM PROGRAMMING

 • Kazumi Kobayashi
 • Tatsuya Tamaru
 • Motoaki Isobe
 • Teppei Ikeda

BATTLE-SYSTEM PROGRAMMING

 • Shingo Watanabe

ENEMY PROGRAMMING

 • Teppei Fujita
 • Yoshiki Ueda

EVENT PROGRAMMING

 • Michihiro Sakaida
 • Takumi Furuya

UI PROGRAMMING LEAD

 • Shintaro Kashima

UI PROGRAMMING

 • Kunihiro Takahashi
 • Daichi Nakashima
 • Izumi Kondo
 • Yuta Yamamoto

SCRIPT PROGRAMMING

 • Naoki Nishikawa

AUDIO PROGRAMMING

 • Kei Yokohama

TOOL PROGRAMMING

 • Hiroki Sakurai
 • Shun Moriya
 • Toshinori Shimono

CONCEPT ART LEAD

 • Masaki Yasuda

CONCEPT ART

 • Mami Ikeda
 • Yumi Kikuoka
 • Chinatsu Kazuno
 • Airi Yoshioka
 • Yuya Iwasaki
 • Naoki Kanetomo

CHARACTER-ART LEAD

 • Tatsuya Awata

CHARACTER ART

 • Eiichi Amano
 • Yuri Unoi
 • Sakurako Matsui
 • Shuhei Hinohara

ANIMATION LEAD

 • Ryo Saito

ANIMATION

 • Kazuhiko Takahashi
 • Hiroyuki Sano
 • Yuta Okada
 • Izumi Furuya
 • Yoshiyuki Tanaka
 • Kaori Ishiyama

MAP-ART LEAD

 • Satoshi Terada

MAP ART

 • Riho Suzuki
 • Tomoka Tsuboi
 • Nozomi Murata
 • Ritsuko Adachi
 • Akiko Naito
 • Shigeaki Tateno

VISUAL EFFECTS

 • Mikiharu Ooiwa

MENU-ART LEAD

 • Yoshimitsu Sato

MENU ART

 • Yoshiki Yamada
 • Masayo Asano
 • Hideaki Kaito

PROJECT MANAGEMENT

 • Hideaki Matsuoka
 • Takami Kuramochi
 • Ayako Shinkai

TESTING SUPPORT

 • Manabu Endo

SYSTEM ADMINISTRATION

 • Atsushi Ebisawa
 • Kazuki Kashiwakura

BUSINESS ADMINISTRATION

 • Kazuhiro Tsurumi
 • Hiromi Kaneko
 • Azumi Nozaki
 • Kanako Kurata
 • Kazuhiko Nakane

PRODUCER/DIRECTOR/ART DIRECTION

 • Koichi Ishii

COOPERATIVE COMPANIES

CHARACTER DESIGN/CONCEPT ART

 • Yoshinori Shizuma

ATTIC INC.

COMPOSITION

 • Sebastian Schwartz

COORDINATOR

 • Chizu Iwaki

VOICE-RECORDING ENGINEER

 • Kenji Nakajo

Kenproduction Co.,Ltd.

VOICE ACTORS

VOICE-ACTING COORDINATION

CREEK & RIVER Co., Ltd.

 • Kyohei Yamada
 • Takahiro Iida
 • Kouhei Sato
 • Kiyomi Enomoto

DIGITAL WORKS Entertainment Inc.

 • Yusuke Fukase
 • Satoru Kawashima
 • Yu Yamaguchi

Black Beard Design Studio Inc.

 • Kouhei Maruta
 • Yuichiro Takao

PolyAssets United Inc.

 • Shinichiro Onuma
 • Kazuhiko Tsukada
 • Aiki King
 • Allen Lee
 • Micheal Koe
 • Adrian Khor
 • Jeff Beasley
 • Ikuo Kojima

Mox Inc.

 • Masaya Akiyama
 • Stephen Redmond

Leverages Co., Ltd.

 • Katsuya Hiraoka

Sound Racer Ltd.

SOUND EDITING SUPERVISOR

 • Kenichi Saito

SOUND EDITING

Nintendo

ASSISTANT DIRECTOR

BATTLE SUPERVISOR

UI-DESIGN SUPERVISOR

GRAPHIC ART

MANUAL EDITING

PROGRESS MANAGEMENT

PRODUCERS

Nintendo of America

NOA LOCALIZATION MANAGEMENT

NOA LOCALIZATION

Nintendo of Europe

NOE LOCALISATION PRODUCER

NOE LOCALISATION MANAGEMENT

NOE LOCALIZATION

TESTING & QUALITY ASSURANCE

DIGITAL Hearts Co.,Ltd.
NOA Product Testing
NOE Quality Assurance

SPECIAL THANKS

Localsoft, S.L.

GENERAL PRODUCER

EXECUTIVE PRODUCER

Nintendo and GREZZO are the authors of this software for the purpose of copyright.
©2017 Nintendo / GREZZO

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License