Endless Ocean 2

DIRECTORS

GAME DESIGN

PLANNING

 • Shinzi Watanabe
 • Shouichi Takano
 • Shinya Noguchi
 • Kim Minsu
 • Shuuya Ishida

SCENARIO

PROGRAMMING

 • Mitsunori Karasawa
 • Akira Kurabayashi
 • Tadanobu Ohkubo
 • Hiroyuki Matsushita
 • Takaaki Kato
 • Kouzou Sawai
 • Koji Yoshino

MODEL & MOTION DESIGN

 • Jun Hosoba
 • Masaaki Tanaka
 • Tadashi Aoki
 • Yoshikatsu Yamamoto
 • Takahide Tsuruha
 • Naoki Ota
 • Yuki Miyazawa
 • Namiko Ando
 • Makoto Moriyama

STAGE DESIGN

 • Hiroshi Chiba
 • Yoko Funato
 • Yujiro Miyazaki
 • Kazumi Iguchi
 • Masashi Take
 • Erina Suzuki
 • Tetsuya Takeda
 • Chiharu Hiraga
 • Shinichi Mochizuki
 • Takatoshi Shibuya
 • Junko Sakurai

EFFECT DESIGN

 • Kazunari Takada

SOUND

 • Ayako Saso (SUPERSWEEP Co., Ltd.)
 • Taihei Sato (SUPERSWEEP Co., Ltd.)

SOUND EXECUTIVE PRODUCER

 • Shinji Hosoe (SUPERSWEEP Co., Ltd.)

SONGS

 • CELTIC WOMAN
 • ~AVE MARIA~
 • ~CARRICKFERGUS~
 • ~DULAMAN~
 • ~ISLE OF INISFREE~
 • ~NELLA FANTASIA~
 • ~ONE WORLD~
 • ~THE LAST ROSE OF SUMMER~
 • ~THE PRAYER~
 • ~THE SOFT GOODBYE~

TECH SUPPORT

DEBUG

ART WORK

<NORTH AMERICAN LOCALIZATION>

LOCALIZATION MANAGEMENT

LOCALIZATION

LOCALIZATION EDITING

NOA PRODUCT TESTING

SPECIAL THANKS

 • Kevin O'Hara
 • AQUARIUM MANAGER
 • GALWAY ATLANTAQUARIA - NATIONAL AQUARIUM OF IRELAND

ASSISTANT PRODUCER

PRODUCERS

EXECUTIVE PRODUCER

 • NIN as Akira Nishitani

EXECUTIVE PRODUCER

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License