Endless Ocean

DIRECTORS

PLANNING

 • Shinzi Watanabe
 • Shouichi Takano
 • Shinya Noguchi
 • Shuuya Ishida
 • Chika Ebe

PROGRAMMING

 • Mitsunobu Karasawa
 • Akira Kurabayashi
 • Daiki Sasaki
 • Keisuke Takanashi
 • Tadanobu Ohkubo
 • Takaaki Kato
 • Kouzou Sawai
 • Koji Yoshino

MODEL & MOTION DESIGN

 • Jun Hosoba
 • Masaaki Tanaka
 • Tadashi Aki
 • Yoshikatsu Yamamoto
 • Takahide Tsuruha
 • Naoki Ota
 • Yuki Miyazawa
 • Namiko Ando
 • Makoto Moriyama

STAGE DESIGN

 • Hiroshi Chiba
 • Yoko Funato
 • Yujiro Miyazaki
 • Kazumi Iguchi
 • Masashi Take
 • Erina Suzuki
 • Tomoki Asano
 • Eriko Sato
 • Hitoshi Sugie
 • Chiemi Tada
 • Siho Yabe
 • Yasunobu Wada

EFFECT DESIGN

 • Kazunari Takada

SOUND

 • Ayako Saso (SuperSweep Co., Ltd.)

SOUND EXECUTIVE PRODUCER

 • Shinji Hosoe (SuperSweep Co., Ltd.)

SONGS

 • Hayley Westenra
 • Prayer
 • The Water Is Wide
 • Shenandoah
 • Amazing Grace
 • Pokarekare Ana
 • River of Dreams
 • Hine E Hine
 • E Parl Ra
 • Benedictus

TECHNICAL SUPPORT

 • Rie Sasahara
 • Takamasa Hori
 • Shinichi Masuda
 • Tatsuya Ushiroda
 • Taishi Tsukuji

DEBUG SUPPORT

DEBUG

ARTWORK

- EUROPEAN LOCALISATION -

EUROPEAN LOCALISATION MANAGEMENT

TRANSLATION ENGLISH

GERMAN

FRENCH

SPANISH

ITALIAN

- EUROPEAN LOCALISATION -

VALIDATION AND TESTING TEAM

SPECIAL THANKS

 • Tanja Kekuli
 • Aquiles Kei Takahashi

PRODUCERS

EXECUTIVE PRODUCER

 • NIN as Akira Nishitani

EXECUTIVE PRODUCER

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License