Staff Credits - Eco Shooter: Plant 530 [Wii]

Director
■ Atsushi Ikuno

Assistant Directors
■ Yukio Morimoto
■ Takeshi Ando
■ Teruyuki Hirosawa

Main Programming
■ Katsuhiro Nishida

Programming
■ James W. Anderson
■ Tetsuya Sato

Art Director
■ Kazuhito Norimoto

UI Design
■ Eiko Hirao

Demo Design
■ Daisuke Yasumatsu

Effect Design
■ Hiroyuki Tashiro

Sound Director
■ Masanobu Matsunaga

Sound
■ Hiroki Morishita

Voice
■ Asako Kagita

North American Localization Management
■ Leslie Swan
■ Rich Amtower
■ Nate Bihldorff
■ Reiko Ninomiya
■ Tim O'Leary

North American Localization
■ Derek Seklecki
■ Eric Smith

Adviser (Art)
Hitoshi Kobayashi

Technical Support
Takehiro Oyama

Debug
■ Masayasu Nakata
■ Kyle Hudson
■ Sean Egan
■ Tomoko Mikami
■ Teresa Lillygren
■ Arnold A. Myers II
■ Michael Perez
■ NOA Product Testing

Special Thanks
■ Naoki Nakano
■ Taku Sugioka
■ Masahiro Oku
■ Tadao Nakayama
■ Takeshi Narita
■ Youhei Kubotsu
■ Yasuhito Fujisawa
■ Masayuki Taira
■ Sachiko Shima
■ Tsutomu Kitanishi
■ Hidemi Yamaguchi
■ Shoichi Kanehisa
■ Kazuma Norisada
■ Shin Hasegawa

Coordinator
Risa Tabata

Project Manager
■ Masakazu Umehara
Keisuke Terasaki

Producer
■ Toshio Sengoku
Kensuke Tanabe

Executive Producers
■ Ryoichi Kitanishi
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Eco Shooter: Planet 530 [Wii]
Developer: INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. (■ Official)
Series:
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License