Staff Credits - DS Uranai Seikatsu [Nintendo DS]

- Media Workshop Corporation -

Producer
■ Nagae Michitoshi

Director
■ Kaori Ikeda
■ Nosaka Yoko
■ Miura EiTakashi

Logic Program
■ Yoshihiro Sakai
■ Yasushi Hayashi

Lighting
■ Media Workshop Writer Team

Executive Producer
■ Kazuo Nagasawa

- JAMSWORKS -

Producer
■ Yuko Yamamoto

Art Director
■ Sky Matsumoto

Program
■ Masakatsu Watanabe
■ Norick Shimazu
■ Yasushi Okita
■ Koichi Kuroki

Graphics
■ Masahiro Okazaki
■ Eri Mineshima
■ Hiroyoshi Tsunoda
■ Kei Hagiwara

Design
■ Yasushira Miyamura

Planning Support
■ Mari Miyata

Sound
■ Target Entertainment Co., Ltd.
■ Yusuke Takahama
■ Kenji Kanemitsu
■ Yoshihito Kono

Debug
■ Toru Hashimoto
■ Kayo Nakata

Special Thanks
■ Yoko Chino
■ Yoshimi Morohashi
■ Ay Matsumoto

Supervision
■ Yuki Moira
■ Yarita Kuromon
■ Sojun Aikawa Miyuki

- Nintendo -

Producer
Hiroshi Sato
Toshiharu Izuno

Project Manager
Kenta Tanaka
Kozo Makino

UI Advisor
Tomoyoshi Yamane

Sound Advisor
Kenji Yamamoto
Masaru Tajima

Artwork
Daiki Nishioka
Ryuichi Suzuki

Debug
■ Super Mario Club
■ Takami Naoki
Tomohiro Yamamura

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: DS Uranai Seikatsu [Nintendo DS]
Developer: MEDIA WORSHOP CORP. / JAMSWORKS CO. LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan End Game Credits. (■ Official)
Series: Touch Generations
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License