Development Staff: Super Mario 3D World vs Captain Toad: Treasure Tracker

Super Mario 3D World

- Common Staff (57) -
Takashi Abe
Masaya Akiyama
Katsuyasu Ando
Norihiro Aoyagi
Koji Aoyama
Hiroki Araya
Shigetoshi Gohara
Kazunori Hashimoto
Koichi Hayashida
Shinya Hiratake
Hiroaki Hishinuma
Takeshi Hosono
Mei Ide
Toru Inage
Asami Inoue
Jun Ishioka
Daisuke Ito
Yuichi Iwasa
Akiko Kato
Satoshi Kawamura
Kyoko Kawasaki
Mio Kikuchi
Yotaro Kiriyama
Yuka Kitahara
Yusuke Kitazono
Youngseok Kong
Hirokazu Matsuda
Yasuhiko Matsuzaki
Naoki Mineta
Satoshi Miyama
Yosuke Mori
Takafumi Moro
Kenta Motokura
Sho Murata
Kazuhiro Musa
Yuki Nakamura
Naoya Nihei
Daiki Nishioka
Tatsuro Ota
Kouki Sasaki
Eisaku Sato
Masakaze Sato
Futoshi Shirai
Hideyuki Sugawara
Mayako Sugimoto
Yuya Takezawa
Hajime Tamura
Wataru Tanaka
Hirotaka Tanikawa
Chiaki Uchida
Daisuke Watanabe
Ce Xu
Atsushi Yamaguchi
Kazumi Yamaguchi
Mahito Yokota
Akane Yoshida
Rikuto Yoshida

- Unique Staff (38) -
Taishi Ahagon
Yutaka Aihara
Mika Anzai
Masashiro Arimitsu
Yotaro Doi
Narimasa Hakodate
Manabu Hiraoka
Kotaro Hiromatsu
Katsuki Hisanaga
Yoko Honma
Arisa Hosaka
Kunihito Ihara
Yuki Ijiri
Kiyoshi Ishibiki
Yasuaki Iwata
Gen Kadoi
Satashi Kaji
Yuji Kajiyama
Mitsuhiro Kida
Yoshiaki Koizumi
Koji Kondo
Hirokazu Matsui
Toru Minegishi
Yuko Miyakawa
Tadatsugu Motomiya
Shigehisa Nakaue
Kimihiko Shimomura
Shungo Suzuki
Jun Tanaka
Yoshikazu Tanaka
Hideyuki Tatsuta
Yuki Tsuji
Takaaki Ueno
Tomoko Watanabe
Takayuki Yaeno
Akitoshi Yahiro
Mieko Yamaji
Kouki Yoshida

- Executive Staff (3) -
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka
Satoru Iwata

Captain Toad: Treasure Tracker

- Common Staff (57) -
Takashi Abe
Masaya Akiyama
Katsuyasu Ando
Norihiro Aoyagi
Koji Aoyama
Hiroki Araya
Shigetoshi Gohara
Kazunori Hashimoto
Koichi Hayashida
Shinya Hiratake
Hiroaki Hishinuma
Takeshi Hosono
Mei Ide
Toru Inage
Asami Inoue
Jun Ishioka
Daisuke Ito
Yuichi Iwasa
Akiko Kato
Satoshi Kawamura
Kyoko Kawasaki
Mio Kikuchi
Yotaro Kiriyama
Yuka Kitahara
Yusuke Kitazono
Youngseok Kong
Hirokazu Matsuda
Yasuhiko Matsuzaki
Naoki Mineta
Satoshi Miyama
Yosuke Mori
Takafumi Moro
Kenta Motokura
Sho Murata
Kazuhiro Musa
Yuki Nakamura
Naoya Nihei
Daiki Nishioka
Tatsuro Ota
Kouki Sasaki
Eisaku Sato
Masakaze Sato
Futoshi Shirai
Hideyuki Sugawara
Mayako Sugimoto
Yuya Takezawa
Hajime Tamura
Hirotaka Tanikawa
Wataru Tanaka
Chiaki Uchida
Daisuke Watanabe
Ce Xu
Atsushi Yamaguchi
Kazumi Yamaguchi
Mahito Yokota
Akane Yoshida
Rikuto Yoshida

- Unique Staff (17) -
Yuri Adachi
Akira Ito
Satoshi Kaji
Masayuki Kawakita
Tsuyoshi Komura
Naoto Kubo
Tatsuya Kurihara
Yuta Ogawa
Shingo Okamoto
Keisuke Okubo
Seiga Sato
Wataru Tanimura
Mizuki Tatsuno
Daisuke Tsujimura
Yu Yamamoto
Jumpei Yamashita
Yuta Yamashita

- Executive Staff (2) -
Shigeru Miyamoto
Satoru Iwata


Author: Kyoto Ninja (13 April 2012)
Source: Game Credits.
(Back to Features)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License