Trade & Battle: Card Hero

Producer
Takehiro Izushi
Takeshi Kawaguchi

Director
Yoshio Sakamoto

Scriptwriter
Yoshio Sakamoto

Game Design
Yoshio Sakamoto

Assistant Director
■ Hironobu Suzuki
Norikatsu Furuta

Main Program
■ Kenji Imai

Battle Program
■ Makoto Katayama

CP Routine - Event Program
■ Koichi Kishi

Program Coordinator
■ Kazuhiro Tamura

Front End Design
Norikatsu Furuta

Character Design / Field Design
Norikatsu Furuta

Character Design
■ Hiroshi Tanigawa
■ Yumiko Morisada

Animation
■ Hiroshi Tanigawa

Sound Composer
■ Takane Okubo (Beat Maniac Inc.)

Coordinator
■ Hironobu Suzuki

Project Manager
■ Kenji Imai

Debug
Super Mario Club, Keiji Kawabe, Hajime Kitagawa, Kei Nadabe, Hideki Katsui, Naofumi Terazono, Toshiaki Suzuki, Kiyoko Ishida, Yoshikazu Tanaka
Hideaki Tanaka, Koji Okamoto, Junko Komaki, Tomohiko Hata, Chiaki Teramoto, Shoichi Kanehisa, Yukie Sakai, Akira Nakatsumi, Masanao Fujiwara
Masataka Shimatani, Tomoko Yuasa, Hitoshi Nishimura, Yuki Wakamura, Masami Kato, Kazuto Kawashima

Special Thanks
Noriyuki Sato, Masatoshi Okuno, Takaya Fujii, Hitoshi Kitanishi

Adviser
■ Shouzou Kaga

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi


INFOBOX
Product: Trade & Battle: Card Hero / トレード&バトル カードヒーロー (Game Boy Color)
Developer: NINTENDO CO., LTD. / INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License