Captain Toad: Treasure Tracker (Wii U)

CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER
進め! キノピオ隊長
©2014 Nintendo

Publisher:
Nintendo Company Limited

Developer:
Nintendo Entertainment Analysis & Development Division (EAD)
1-UP STUDIO INC.

Additional Work:
DIGITAL MEDIA LAB INC., IMAGICA DIGITALSCAPE CO., LTD.

logoNintendo.png

Producer
Koichi Hayashida

Director
Shinya Hiratake, Kenta Motokura

Level Design Lead
Yuka Kitahara

Level Design
Futoshi Shirai, Hiroaki Hishinuma, Daisuke Tsujimura, Yuichi Iwasa, Eisaku Sato

Program
Katsuyasu Ando, Norihiro Aoyagi, Hirokazu Matsuda, Satoshi Miyama, Kazuhiro Musa, Tatsuro Ota, Hideyuki Sugawara, Wataru Tanaka, Atsushi Yamaguchi, Yusuke Kitazono, Tatsuya Kurihara, Yosuke Mori, Yotaro Kiriyama, Masakaze Sato, Wataru Tanimura

Design Director
Sho Murata

Graphic Design
Takashi Abe, Kazunori Hashimoto, Takeshi Hosono, Mei Ide, Asami Inoue, Jun Ishioka, Daisuke Ito, Akiko Kato, Masayuki Kawakita, Kyoko Kawasaki, Youngseok Kong, Yasuhiko Matsuzaki, Takafumi Moro, Yuki Nakamura, Naoki Mineta,Naoya Nihei, Kouki Sasaki, Mayako Sugimoto, Daisuke Watanabe, Kazumi Yamaguchi, Jumpei Yamashita, Rikuto Yoshida,Chiaki Uchida, Koji Aoyama, Hirotaka Tanikawa, Mizuki Tatsuno, Akane Yoshida, Seiga Sato, Mio Kikuchi

Music
Mahito Yokota, Naoto Kubo

Sound
Shigetoshi Gohara, Yuya Takezawa, Hiroki Araya

Illustration
Yuri Adachi, Daiki Nishioka, Keisuke Okubo

Character Supervisor
Yuta Yamashita

Technical Support
Toru Inage, Yuta Ogawa, Shingo Okamoto

Additional Development Staff
Masaya Akiyama, Akira Ito, Satoshi Kaji, Satoshi Kawamura, Tsuyoshi Komura, Hajime Tamura, Ce Xu

Special Thanks
Hiroshi Arai, Takeshi Hayakawa, Sayaka Hayashi, Youichi Hirota, Gen Kadoi, Haruka Kakinuma, Naoki Koga, Yoshiaki Koizumi, Keisuke Matsui, Saki Murayama, Yusuke Nakano, Atsumi Sasamoto, Kaoru Sato, Hideaki Shimizu, Yoshikazu Sumioka, Kiyoshi Takeuchi, Takashi Tezuka, Tsuyoshi Watanabe

All General Support Group, All EAD

General Producer
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Satoru Iwata

INFOBOX
Version: Wii U (NA)
Source: In-Game Credits. Nintendo Dream January 2015 Vol.249 Interview. Kyoto Report Investigative Methods.
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License