Staff Credits - Box Boy! One More Box [Nintendo 3DS]

Producer
■ Satoshi Mitsuhara
Keisuke Terasaki

Assistant Producer
■ Isao Takahashi
■ Tadashi Kamitake

Director
■ Yasuhiro Mukae

Level Design
■ Hiroshi Saigusa

Program
■ Takaaki Kawahara

Lead Design
■ Yusuke Ota

Design
■ Akiko Hayashi
■ Kenichi Sakuma
■ Kumiko Ito

Sound
■ Jun Ishikawa
■ Hirokazu Ando

Team Support
■ Yoshimi Takahashi
■ Seiji Otoguro
■ Shigeru Hirayama

Public Relations
■ Satoshi Ishida
■ Tomohiro Minemura

Artwork
■ Masayo Nakagami
■ Rieko Kawahara
■ Yumiko Sano
■ Yuki Yada
■ Yasuko Sugiyama

Manual Edition
■ Toki Kando

Testing
Dai Suzuki, Masaru Kobayashi, Akimitsu Ushikoshi, Manabu Matsumoto, Yuichiro Ushijima
HAL Debug Team, Mario Club Co., Ltd.

Technical Support
■ Sho Tajima
■ Ken Minagawa
■ Tatsuhiro Tanoue
Mitsuo Iwamoto

Hako Manga / Box Comic
■ Kazuyuki Nakamura

Box Comic - Original Plan
Haruka Ito, Yuki Endo, Yusuke Ota, Ayumu Kato, Hitoshi Yoshikawa, Shinya Kumazaki, Isao Takahashi
Yuki Nishimura, Yasuhiro Mukae, Shun Yasaka

Special Thanks
Haruka Ito, Rui Uchida, Ayumu Kato, Tatsuya Kamiyama, Mamiko Sato, Takashi Nozue, Masanobu Yamamoto

Project Manager
■ Kazuyuki Nakamura

Coordinator
Kazuyuki Gofuku
Yuji Ichijo

General Producer
■ Masayoshi Tanimura
Shinya Takahashi

Executive Producer
Tatsumi Kimishima


INFOBOX
Product: Box Boy! One More Box (Nintendo 3DS)
Developer: HAL LABORATORY INC.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version End Game Credits. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License