Box Boy!

Producer
⌂ Satoshi Mitsuhara
Keisuke Terasaki

Assisant Producer
⌂ Isao Takahashi

Director
⌂ Yasuhiro Mukae

Lead Level Design
⌂ Tatsuya Kamiyama

Level Design
⌂ Kazuyuki Nakamura
⌂ Hitoshi Kikkawa
⌂ Hiroshi Saigusa

Program Lead
⌂ Takashi Nozue

Program
⌂ Rui Uchida
⌂ Ayumu Kato
⌂ Takaaki Kawahara
⌂ Hitoshi Ishimura
⌂ Tatsuya Murase
⌂ Hiroaki Nakano

Design Lead
⌂ Haruka Itou

Design
⌂ Yusuke Ota
⌂ Hitoshi Kikkawa
⌂ Masashi Fujiura

Sound
⌂ Jun Ishikawa
⌂ Hirokazu Ando

Team Support
⌂ Seiji Otoguro
⌂ Tetsuya Abe

Public Relations
⌂ Satoshi Ishida
⌂ Tomohiro Minemura

Artwork
⌂ Masayo Nakagami
⌂ Rieko Kawahara
⌂ Yuki Yada

Testing
Dai Suzuki, Masaru Kobayashi, Akimitsu Ushikoshi, HAL Debug Team

NOE Localisation Management
Federico Maggi, Fabrizio Cattaneo

NOE Translation
Alexander Gordon, Elly Hart, David Caussèque, Natacha Faubert, Arne Glinka, Sven Pötzl, Bruno Gramigna
Giaime Carbonara, Raúl Guerrero Plaza, Enrique Sánchez Rosa

NOE Quality Assurance
Stefania Montagnese, Timothy Faulkner, Matthew Jones, Laurent Siddi, Jérôme Petit, Sascha Michalke
Zoran Tasevski, Matteo Zuzzi, Marzia Faustinelli, Juan Keller, Ana Maria López

Technical Support
⌂ Tomokazu Tsuruoka
⌂ Takayuki Sugano
⌂ Ryoichiro Atono
⌂ Keita Tanifuji
⌂ Takuya Abe
⌂ Zenta Ando
⌂ Munemasa Kimura

Special Thanks
Tadashi Ikegami, Yoshiki Suzuki, Tadashi Kamitake, Masanobu Yamamoto, Tetsuya Mochiduki, Akiko Hayashi, Monami Matsuura
Tsuyoshi Fujita, Takashi Homada, Atsuto Yagi, Kouichi Kawamoto, Tomoyoshi Yamane

Project Manager
⌂ Kazuyuki Nakamura

Supervisor
⌂ Hiroaki Suga

Coordinator
Kazuyuki Gofuku

General Producer
⌂ Masayoshi Tanimura
Shinya Takahashi

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Box Boy! (Nintendo 3DS)
Developer: HAL LABORATORY INC.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: ⌂ 1 North America Version End Game Credits. (Official)
Source: 1 Kyoto Report Investigative Methods. (Extended / Omitted)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License