Staff Credits - Daigasso! Band Brothers P. [Nintendo 3DS]

Producer
Masaru Nishida
■ Toshio Sengoku
■ Naoki Nakano

Director
■ Teruyuki Hirosawa

Program Director
■ Takaye Tamane

Program
■ Kaoru Kita
■ Tadao Nakayama
■ Kazuhiko Furukawa
■ Yusuke Shibata
■ Yusuke Ozawa
■ Hideki Masa
■ Tetsuya Sato
■ Morito Akamatsu
■ Yoichi Tada
■ Yasuharu Narao
■ Yu Yamanaka
■ Yushi Shushi
■ Shinsuke Watanabe

Program Support
Toshikazu Tomizawa
Kazuki Yoshihara

Design Director
■ Masahiko Nagaya

Graphic Design
■ Yukie Kuwa
■ Waki Shigeta
■ Kenichi Nishidono
■ Yuki Igata
■ Asako Kagita
■ Kayoko Murakami
■ Hidemi Yamaguchi
■ Masae Matsui
■ Yuichi Nakamura
■ Takuya Nishino

Sound Director
■ Takeru Kanazaki

Music
■ Yasuhisa Baba
■ Sho Murakami

Sound Supervisor
Kenji Yamamoto
Yuichi Ozaki

Voice Talent
Eriko Nasu, Sayaka Masuyama, Minori Masuda, Tomoe Shinbo, Miki Gonohe, Midori Hakozaki
Eri Higashijima, Masahiko Ueyanagi, Takeshi Yamamoto, Mitsunori Kemuyama, Tadashi Kakihana
Hisanori Yoshida, Yuji Araikawa, Koji Iida, Yoshihumi Sakai, Masashi Suwa, Yuka Yoshimi

Vocaloid Database
Takuya Sato, Narumi Beppu

Radio Edit
Michito Yokoi, Motoki Sone, Shinya Takayanagi, Takuya Fukuda

Music Arrangement
Saorin N thatch, JJ, HIROTO ☆ Okuni blbn

Network Design
Mizuki Fujisawa
Takeshi Kawasaki
Masayuki Kimura
Koji Kawahara
Yurika Mizutani

Technical Support
■ Hidefumi Iwashita
■ Tomoki Yamaguchi
■ Takeshi Narita
■ Masahiro Oku

Testing Support
Hideo Hatayama
Toru Inage
Kotaro Hiromatsu

NCL Product Debug
Yukiko Miyamoto, Hitoshi Nishizawa, Hideki Nakajima, Masakazu Takahashi, MARIO CLUB CO., LTD.

Artwork
Nanako Kinoshita
Yukiko Nakamichi
Yuka Kotaki

Manual Editor
Yasushi Matsubara
Kiyomi Itani

Special Thanks
Taku Sugioka, Daisuke Yasumatsu, Sachiko Shima, Masanobu Matsunaga, Hiroki Morishita, Yoshito Sekigawa
Misuzu Yoshida, Tomoya Nakamura, Daichi Aoki, Tadashi Matsushita, Kentaro Kawai, Takashi Goto
Daisuke Yoshioka, Yasuo Yoshioka, Hidemi Nishizawa, Masafumi Yoshida, Hideki Kenmochi

Very Special Thanks
teamLab Inc. , Nippon Broadcasting System, Inc., YAMAHA CORPORATION, T's MUSIC, TOSE CO., LTD.
EUROPE-KIKAKU, Avex entertainment Inc., Euclid agency inc., Five Eighth.Inc , INCS To Enter inc.

Advisor
Kouichi Kawamoto

Coordinator
■ Tsutomu Kitanishi

Project Manager
Noriko Kitamura
■ Kenichi Nishmaki

General Producer
Shinya Takahashi
■ Toshiyuki Nakamura

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Dagasso! Band Brothers P. (Nintendo 3DS)
Developer: INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License