Staff Credits - Daigasso! Band Brothers P. [Nintendo 3DS]

Producer
Masaru Nishida
Toshio Sengoku
Naoki Nakano

Director
Teruyuki Hirosawa

Program Director
Takaye Tamane

Program
Kaoru Kita
Tadao Nakayama
Kazuhiko Furukawa
Yusuke Shibata
Yusuke Ozawa
Hideki Masa
Tetsuya Sato
Morito Akamatsu
Yoichi Tada
Yasuharu Narao
Yu Yamanaka
Yushi Shushi
Shinsuke Watanabe

Program Support
Toshikazu Tomizawa
Kazuki Yoshihara

Design Director
Masahiko Nagaya

Graphic Design
Yukie Kuwa
Waki Shigeta
Kenichi Nishidono
Yuki Igata
Asako Kagita
Kayoko Murakami
Hidemi Yamaguchi
Masae Matsui
Yuichi Nakamura
Takuya Nishino

Sound Director
Takeru Kanazaki

Music
Yasuhisa Baba
Sho Murakami

Sound Supervisor
Kenji Yamamoto
Yuichi Ozaki

Voice Talent
■ Eriko Nasu
■ Sayaka Masuyama
■ Minori Masuda
■ Tomoe Shinbo
■ Miki Gonohe
■ Midori Hakozaki
■ Eri Higashijima
■ Masahiko Ueyanagi
■ Takeshi Yamamoto
■ Mitsunori Kemuyama
■ Tadashi Kakihana
■ Hisanori Yoshida
■ Yuji Araikawa
■ Koji Iida
■ Yoshihumi Sakai
■ Masashi Suwa
■ Yuka Yoshimi

Vocaloid Database
■ Takuya Sato
■ Narumi Beppu

Radio Edit
■ Michito Yokoi
■ Motoki Sone
■ Shinya Takayanagi
■ Takuya Fukuda

Music Arrangement
■ Saorin N thatch
■ JJ
■ HIROTO ☆ Okuni blbn

Network Design
Mizuki Fujisawa
Takeshi Kawasaki
Masayuki Kimura
Koji Kawahara
Yurika Mizutani

Technical Support
Hidefumi Iwashita
Tomoki Yamaguchi
Takeshi Narita
Masahiro Oku

Testing Support
Hideo Hatayama
Toru Inage
Kotaro Hiromatsu

NCL Product Debug
Yukiko Miyamoto
Hitoshi Nishizawa
Hideki Nakajima
Masakazu Takahashi
MARIO CLUB CO., LTD.

Artwork
Nanako Kinoshita
Yukiko Nakamichi
Yuka Kotaki

Manual Editor
Yasushi Matsubara
Kiyomi Itani

Special Thanks
Taku Sugioka
Daisuke Yasumatsu
Sachiko Shima
Masanobu Matsunaga
Hiroki Morishita
Yoshito Sekigawa
Misuzu Yoshida
Tomoya Nakamura
Daichi Aoki
Tadashi Matsushita
Kentaro Kawai
Takashi Goto
Daisuke Yoshioka
Yasuo Yoshioka
Hidemi Nishizawa
Masafumi Yoshida
Hideki Kenmochi

Very Special Thanks
■ teamLab Inc.
■ Nippon Broadcasting System, Inc.
■ YAMAHA CORPORATION
T's MUSIC
■ TOSE CO., LTD.
■ EUROPE-KIKAKU
■ Avex entertainment Inc.
■ Euclid agency inc.
■ Five Eighth.Inc
■ INCS To Enter inc.

Advisor
Kouichi Kawamoto

Coordinator
Tsutomu Kitanishi

Project Manager
Noriko Kitamura
Kenichi Nishmaki

General Producer
Shinya Takahashi
Toshiyuki Nakamura

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Dagasso! Band Brothers P. (Nintendo 3DS)
Developer: INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: Japan Version End Game Credits. (■ Official)
Back to Credits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License