Arms (NSW)

ARMS
武器
©2017 Nintendo

Publisher:
Nintendo Company Limited

Developer:
Nintendo Entertainment Planning & Development Division (EPD)

Additional Work
BANDAI NAMCO STUDIOS INC. (Graphics)

logoNintendo.png

Producer
Kosuke Yabuki

Director
Kenta Sato, Masaaki Ishikawa, Shintaro Jikumaru

Level Design
Hideaki Nishihara, Yugo Hayashi

Program
Shoichi Obayashi, Jun Ito, Akira Mizukami, Jun Ito, Masahiro Nakamura, Tomohiro Nakatani, Takashi Yoneyama, Wataru Hinoshita, Fumiya Suto, Yuta Ogura, Hiroaki Sata, Shinya Yano, Miyuki Kimura

Art Manager
Yoshihisa Morimoto, Manabu Okano

Graphic Design (Lead Character Art)
Daisuke Kageyama, Ryota Akutsu, Masahiro Kawanishi, Shunsuke Otsuka

Graphic Design (Character Art)
Ryo Hamada, Michiho Ito, Misaki Imura, Osamu Koumura, Toshiaki Abe, Noriyoshi Sekiyama, Hikari Harada, Masanobu Sato, Hiroyuki Morishima

Graphic Design (Lead Environment Art)
Tetsuya Kobayashi, Eisuke Sasaki, Toshitaka Mukasa

Graphic Design (Environment Art)
Takeshi Koike, Mayuko Nakamura, Maasa Sugimoto, Homi Hada, Hiroshi Yamada, Yoshihiro  Wakao, Tatsuo Shioda, Akihiro Ando, Toshikatsu Terashima (Digitalscape), Naruki Sugeno (Digitalscape)

Animation (Lead)
Takahiro Nishigaki

Animation
Miryan Paku, Takuto Gocho, Takehisa Eiraku

Visual Effects
Makoto Ota, Junki Ikeuchi

User Interface (Lead)
Yasuhiko Matsuzaki

User Interface
Satoko Higashi, Haruna Sugano, Emi Tomita

Music
Atsuko Asahi, Yasuaki Iwata

Sound 
Koichi Kyuma

Sound Design
Natsuko Yokoyama, Ryu Tamura, Toru Asakawa

Music Performance 
ARMS Band

Demo Movie
Hiroaki Hirano

Title Logo Design
Hirokazu Matsui

Illustration
Yu Yamamoto, Hiroaki Kawagoe, Hiroshi Asai, Tamami Ishikawa

HTML Content
Aki Sakurai, Kanji Kobayashi, Yurie Sato, Ikki Niwa

Engineering Support
Kenji Yamamoto, Tsutomu Kaneshige, Takuhiro Dohta, Tetsuya Nakata, Shigetoshi Kitayama, Nao Ueda, Atsushi Haneda, Hajime Nakao, Yuki Mitsui, Yu Nishikawa, Takumi Masuda, Hirokazu Shimaoka, Shinnosuke Miki, Yasuhiro Kawaguchi, Yoshito Yasuda, Masahiro Takeguchi, Sumio Ito, Hiroyuki Kato, Tomoatsu Nagafuji, Ryoma Kumamoto

Art Support
Yoshiki Haruhana, Hitoshi Kobayashi, Keijiro Inoue, Yoshifumi Masaki, Yasuhiro Takao, Tomohito Hashiguchi

Sound Support
Mahito Yokota, Takahiro Watanabe, Ryoji Yoshitomi, Yohei Miyagawa

Testing
Yuuki Tanikawa, Tsuyoshi Komura, Tohru Takahashi, Masao Yamabe, Daiki Yokouchi, Takuma Sawada, Ryotaro Hayashi, Tasuku Mizuno, Masakazu Takahashi, Tatsuya Nawata, Tomohiro Hirao, Kana Aiba, Misa Takahashi, Yutaka Murakami, Riwa Kunitake, Mario Club Co., Ltd.

NOA Localization Management
Nate Bihldorff, Ann Lin, Reiko Ninomiya, Rich Amtower, Scot Ritchey, Tim O'Leary

NOA Localization
Alexandre Higashi, Beth Studer, César Pérez, Galia Rodríguez Hornedo, Hélène Bisson-Pelland, Morgan Ritchie, Rob Tunstall, Thaddée Wiseur , NOA Copy Editor

NOA Product Testing
Kentaro Nishimura, Seth Hanser, Q Dequina, Tomoko Mikami, Brian Carlson, Gene Pencil, Tom Hertzog, Marleah Gates, Ivan Samoilov, Product Testing Technicians

NOE Localisation Management
Ambra Gostoli, Hanako Furuya

NOE Translation
Grace Yon, Claudia Smith, Herve Lefranc, Valerie Damour, Giacomo Iacumin, Kent Robello, Katharina Glowotz, Katharina Mitteldorf, Ariel del Rio de Angelis, Raul Guerrero Plaza, Cartsten Harmans, Suzanne Turgeon, Tatiana Dorbusch, Alexey Nikitin

NOE Quality Assurance
Steffen Lotz, Oliver Bates, Julien Veron, Stephane Zussy, Gabriele Cuscino, Valeria Castellino, Michaela Koch, Sarah Nist, David Martin Navarro, Teresa Dugnol, Lennart Rotteveel, Steven Van de Voorde, Irina Kaffka, Luba Dubilina

Special Thanks
Shigeru Yokoyama, Hajime Nakatani, Satoshi Oshita, Bandai Namco Studios Inc. , Takeshi Miyamoto, Ryosuke Hirayama, Yoshiaki Arakaki, Ryuichi Suzuki, Mizuki Kamei, Yusuke Nakano, Ryo Nagamatsu, Taro Bando, Paul Logue, Lauren Wells, Xu Xizhou, Takayuki Haga, Jeff Miller, All EPD

Coordinator
Koichiro Hirano, Masashi Onishi, Yuki Taira

Production Management
Takashi Tezuka, Hiroyuki Kimura, Yusuke Shiraiwa, Hok Wai Ng, Tsuyoshi Kobayashi, Masanori Kato, Naomiki Yanagisawa

General Producer
Katsuya Eguchi, Shinya Takahashi, Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Tatsumi Kimishima

INFOBOX
Version: Nintendo Switch (NA)
Source: North America Version End Game Credits. Kyoto Report Investigative Methods.
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License