Staff Credits - Animal Crossing: Wild World [Nintendo DS]

Producer
Katsuya Eguchi

Director
Hisashi Nogami

Sequence Director
Hajime Takahashi

System Director
Isao Moro

Design Director
Ryūji Kobayashi

Character Design
Koji Takahashi

Field Design
Yu Kudo

UI Design
Yoshihiro Matsushima

Design
Jun Takamura
Tomomi Iwasaki
Ryo Tanaka

Effect Design
Keijiro Inoue
Motoaki Fukuda

Design Assistance
Kimihiro Ozaki
Mutsumi Oda
Fumihiro Matsumoto
Kozue Muto
Masanori Esaki
Tomoko Yada
Ritsuko Tanaka
Takumi Ishii
Mitsuko Okada

Script
Takayuki Ikkaku
Arisa Hosaka
Toshihiro Kawabata

Sound Director
Kazumi Totaka

Music
Kazumi Totaka

Sound Effects
Tarō Bandō
Junya Osada

Sound Program
Atsushi Masaki

Sound Assist
Asuka Ohta

Program Director
Masaru Nii

NPC Program
Gentarō Takaki
Takafumi Noma
Takamitsu Kuzuhara

Field Program
Hiromichi Miyake

UI Program
Atsushi Nishiwaki

Message Program
Masarō Sakakibara

Player Program
Toshinori Kawai

Program
Yutaka Arata
Norihisa Ashida
Yoshitaka Takeshita

Communication Program
Kunihiro Komatsu

System Program
Yūichi Yamamoto
Kenzō Hayakawa

Program Support
Tetsuya Sasaki
Tsutomu Araki
Yuki Onozawa
Satoru Osako
Tetsuya Nakata
Yuki Hayashi
■ Programming Support Group

Nintendo WFC General Management
■ Nintendo WFC Working Group

System Development
■ Nintendo WFC Development Team

Development Environment Support
■ SPD Development Environment and Art Group

Technical Support
Hironobu Kakui
Yoshito Yasuda
Shintaro Jikumaru

Debug
Yusuke Amano
■ Super Mario Club

Artwork
Toki Iida
Ryuichi Suzuki

NOA Localization
■ Alan Averill
■ Richard Amtower IV
■ Nathan Bihldorff
■ Chiko Bird
■ Ann Lin
■ Reiko Ninomiya
■ Erik Peterson
■ Tim O'Leary
■ Shino Aizawa Overaa
■ Scot Ritchey

NOA Localization Management
■ Jeff Miller
■ Leslie Swan
■ William Trinen

NOA Product Testing
■ Yoshinobu Mantani
■ Shuji Hashimoto
■ Robert Crombie
■ Kyle Hudson
■ Eric M. Bush
■ Sean Egan
■ Dan Simpson
■ Edward A. Ridgeway
■ Leland Jones
■ Teresa Lillygren
■ Mika Kurosawa
■ Tomoko Mikami
■ Dougall Campbell
■ Patrick Taylor

Special Thanks
■ SRD CO., LTD.
Yumi Yoshimi
Mike Fukuda
Tatsumi Kimishima

Supervisor
Toshihiko Nakago

Progress Manager
Keizo Kato

General Producer
Takashi Tezuka

Executive Producer
Satoru Iwata


INFOBOX
Product: Animal Crossing: Wild World [Nintendo DS]
Developer: NINTENDO CO., LTD.
Publisher: NINTENDO CO., LTD.
Source: North America Version Game Credits. (■ Official)
Series: Animal Crossing
Back to Credits
Back to Software

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License